• לטיפול, או לטיפול המשולב עם אימון

    50 דק'

    500 שקלים חדשים
  • פגישה לפי צורך + ייעוץ בהתכתבות בין הפגישות

    50 דק'

    650 שקלים חדשים