top of page

הכנה
למיונים

מפגשי הכנה קבוצתיים לתהליך המיון לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית. אימון בהצגה עצמית, בהתמודדות עם שאלות קשות, ובהתייחסות ללחץ הקבוצתי. ניתן לפנות ולארגן קבוצה לקראת מועד המיונים.

כלי פיתוח
רגשיים
למפתחים

סדנא חדשה שאני מאוד מתרגש לגביה. על בסיס המון המון ניסיון עם מטופלים חכמים המתפקדים ברמה גבוהה בחייהם, בניתי סט של כלים לוויסות רגשי ולאפקטיביות בינאישית, שפונים לחשיבה פרקטית ורציונלית - בשדה הרגשי. ניתן להירשם כמתעניינים למועד הבא, או להזמין את הסדנא לארגון.

הכנה לבחינת מומחיות

מפגש הכנה פרקטי להצגת מקרה לבחינת מומחיות בפסיכולוגיה קלינית. אימון על הצגה לפי גישות שונות, התמודדות עם שאלות קשות. ניתן לפנות אליי לארגון קבוצת הכנה. 

חלימה חברתית

מפגש שיתוף בחלומות שנערך במסגרת של ארגון או קהילה, עם 10-100 משתתפים, במטרה לגלות את הלא מודע החברתי המשותף. ישנם מפגשים כאלו שאני יוזם עם שותפיי בקהילות שונות, וניתן להזמין סדנאות כאלו לגיבוש ולעידוד חשיבה יצירתית בארגונים ובקבוצות קהילתיות.

bottom of page